LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN

Giám đốc Trần Hữu Hà

    Giám đốc học viện Trần Hữu Hà

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Trần Hữu Hà

- Sinh ngày: 01/11/1964

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật 

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VII; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.


Phó Giám đốc Phạm Văn Bộ

      Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Phạm Văn Bộ

- Sinh ngày: 20/10/1966

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.


Phó Giám đốc Lưu Đức Minh

               Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Lưu Đức Minh

- Sinh ngày: 13/9/1980

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quy hoạch

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207