Ngày đăng 09/11/2022 | 12:00 AM

Nâng cao kiến thức về Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn cho hơn 220 học viên tại Yên Bái

Lượt xem: 256  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Nâng cao kiến thức về Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn cho hơn 220 học viên tại Yên Bái

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Khóa X, công tác quy hoạch xây dựng NTM là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng NTM. Nó giúp hoạch định phát triển các không gian trên địa bàn xã một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu của Đảng và Chính phủ về xây dựng tam nông: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn. 

Với mục đích phổ biến, cập nhật nâng cao kiến thức về Quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, ngày 04/11/2022 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Yên Bái tổ chức lớp Tập huấn phổ biến, cập nhật nâng cao kiến thức về Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn cho hơn 220 học viên là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và các xã trực thuộc tỉnh Yên Bái. Toàn cảnh khóa tập huấn.

 

Tham gia khóa Tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật các nội dung liên quan về Quy hoạch xây dựng nông thôn như: Vai trò, nhiệm vụ của các cấp trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn; hướng dẫn nội dung về lập quy hoạch, (Điều chỉnh quy hoạch) xây dựng nông thôn. Lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn; hướng dẫn các nội dung trong quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn. Bên cạnh đó, các học viên sẽ cùng trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các vướng mắc khác của địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác trên địa bàn tỉnh.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Các giảng viên luôn trú trọng phương pháp giảng dạy tích cực cùng nhiều bài tập tình huống cụ thể, thiết thực và bổ ích, học viên sẽ dễ dàng tiếp cận nội dung khóa học, giúp trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản, cần thiết góp phần nâng cao các kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác tại địa phương. Đồng thời, đảm bảo tính thiết thực, khoa học, hợp lý giữa kiến thức và kỹ năng; chương trình được xây dựng với nội dung bám sát chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn công chức xã; không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp.

Khóa tập huấn giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng cần thiết về quản lý quy hoạch, đặc biệt về quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây là Khóa đào tạo rất quan trọng, kết thúc khóa học, học viên phải nắm vững kiến thức, kỹ năng để áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế của mình đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Yên Bái, đồng thời góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thi
Lượt xem: 256  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207