TB MỞ LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRÌNH ĐỘ A2 THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Số: 97A/TB-HVCBXD

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

 Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Học tại: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

(Học trong/ ngoài giờ hành chính)

Khai giảng: Dự kiến giữa tháng 10/2020

-----------------------------------

           Kính gửi:    Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm …, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khoá học:

 Nhằm giúp cho học viên nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ thuộc chuyên ngành Thiết kế kiến trúc như các loại hình kết cấu, các khu vực trong tòa nhà, hình khối, đo đạc, thiết kế và vật liệu nội ngoại thất… , có thể áp dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh trong các giao tiếp thuộc lĩnh vực trên.

2. Thời gian học:

Khoá học thực hiện trong 20 buổi, học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (có thể linh hoạt về thời gian). Dự kiến khai giảng giữa tháng 10 năm 2020

3. Giảng viên:

Giảng viên của Học viện: Tham gia giảng dạy là các giảng viên có phương pháp giảng dạy hiện đại và lôi cuốn, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Trong khóa học có sự tham gia của giáo viên nước ngoài để tăng khả năng giao tiếp và sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài của học viên.

4. Tài liệu: Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc xây dựng tương đương A2 Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR).

5. Đối tượng học viên:

- Cán bộ Bộ Xây dựng, cán bộ công tác tại các Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn, Doanh nghiệp và các cá nhân (đã có kiến thức Tiếng Anh trình độ A1 - tương đương trình độ A trước đây) có nhu cầu.

6. Kinh phí:    

- Kinh phí khóa học là 1.600.000 đồng/người (Một triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Số lượng học viên: tối đa 15 người/lớp

- Học viên tự túc tiền ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập.

7. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ Đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc trình độ A2 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

8. Địa điểm học: Học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, ĐT: 024.33120725;

Website: www.amc.edu.vn.

Email: vuthanhhuong1968@gmail.com

Thời gian nhận danh sách đến hết ngày 10/10/2020.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, QLĐT, V.ĐT&HTQT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

TS.Phạm Văn Bộ

 

Mẫu đăng ký lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc

trình độ A2 Khung tham chiếu Châu Âu

Đơn vị: .....................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................

Số điện thoại: .........................................................................................

Đăng ký các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp học

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Số di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207