kỷ niệm 08-3-2021
Hội thảo Phát triển Nhà ở Xã hội tại Việt Nam - Giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
AMC gặp mặt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam
AMC gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống (1975-2020)
AMc đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
chuyển đổi số
AMc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
Khởi công dự án VKC

Đối tác tiêu biểu

Bộ Xây dựng
Bộ Nội vụ
Sở Xây dựng Hà Nội
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Viện Kiến Trúc Quy Hoạch Đô Thị Và Nông Thôn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207