Tất cả văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

04/2022/TT-BXD

24/10/2022

Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

910/QÐ-BXD

18/10/2022

Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”

873/QÐ-BXD

06/10/2022

Quyết định số 873/QĐ-BXD ngày 06/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình khung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

737/QÐ-BXD

05/09/2022

Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

108/NQ-CP

26/08/2022

Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

50/2022/TT-BTC

11/08/2022

Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động ĐTXD

52/2022/NÐ-CP

08/08/2022

Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

49/2022/NÐ-CP

29/07/2022

Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

882/QÐ-TTg

22/07/2022

Quyết định 882/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

44/2022/NÐ-CP

29/06/2022

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207